Butticki_logotyp_v1-01

Art. nr. (left to right)
23020, 23021

Höjd/Height:
21 cm, 14 cm

Art. nr. (left to right)
23022, 23023

Höjd/Height:
21 cm, 14 cm

Art. nr. (left to right)
23015, 23014

Höjd/Height:
14 cm, 8 cm

Art. nr. (left to right)
23001, 23002

Höjd/Height:
8 cm

Tomtefar och tomtemor bruna med paket och krans

Art. nr. (left to right)
24011, 24012

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr. (left to right)
24013, 24014

Höjd/Height:
14 cm

Art. nr. (left to right)
24015, 24016

Höjd/Height:
21 cm

 Art. nr. (left to right)
24017, 24018

Höjd/Height:
14 cm

Art. nr. (left to right)
24019, 24020

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr. (left to right)
23012, 23013

Höjd/Height:
8 cm

Art. nr. (left to right)
23010, 23011

Höjd/Height:
8 cm

Art. nr. 
202036

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr:
202035

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr:
202031

Höjd/Height:
14 cm

Art. nr:
202030

Höjd/Height:
14 cm

Art. nr:
202020

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr:
202021


Höjd/Height:
14 cm

Art. nr:
202012

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr: 
202011

Höjd/Height:
21 cm

Art.nr:
202010

Höjd/Height:
14 cm
 

Art. nr: 
202009

Höjd/Height:
14 cm

Art.nr:
202008

Höjd/Height:
21 cm

Art.nr:
202007

Höjd/Height:
21 cm

Art.nr:
202006

Höjd/Height:
14 cm

Art. nr:
202005

Höjd/Height:
14 cm

Art. nr:
202004

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr:
202003

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr:
202002

Höjd/Height:
14 cm

Art. nr:
202001

Höjd/Height:
14 cm

Art. nr. 
13041

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr. 
13040

Höjd/Height:
21 cm

Art. nr (left to right):
13296, 13295

Höjd/Height:
15 cm

Art. nr (left to right):  
13921, 13920                     

Höjd/Height: 
30 cm                         

Art. nr:                    13531                             13530
Höjd/Height:          8 cm                                8 cm    

Art. nr:                   13533                              13532
Höjd/Height:         8 cm                                 8 cm

Art. nr:               13706           13705
Höjd/Height:    14 cm             14 cm

Art. nr:               13709              13710
Höjd/Height:    21 cm               21 cm

Art. nr. (left to right)             
15257, 15256, 15259, 15258

Höjd/Height:    
6 cm

Art. nr. (left to right)               
13172, 13171, 13173

Höjd/Height:        
6 cm 

Art. nr.
13072

Höjd/Height:
7 cm

Art. nr.
13059

Höjd/Height:
8 cm

Art. nr. 
13030

Höjd/Height:
14 cm

Art. nr. 
13120

Höjd/Height:
21 cm

Art.nr. (left to right)
13045,    13044

 

Höjd/Height:     
21cm

Art.nr. (left to right)
13099,13098

 

Höjd/Height:    
21cm

Art.nr. (left to right)   
200905, 200903

 

Höjd/Height:       
21cm

 Art.nr. 
13292


Höjd/Height:
14cm

Art.nr. (left to right)
13032, 13033, 13027

 

Höjd/Height:    
8cm, 10cm, 8cm

Art.nr. (left to right)     
13815, 13814  

Höjd/Height:     
14cm 

Art.nr. (left to right)
V105, V106

 

Höjd/Height:   
21cm

Art.nr. (left to right)   
13820, 13821  

Höjd/Height:     
21cm

Art.nr. (left to right) 
13053, 13050

 

Höjd/Height:      
14cm

Art.nr. (left to right)   
200906, 200904

 

Höjd/Height:       
14cm

Art. nr. 
13520

 

Höjd/Height:
15cm 

Art.nr. (left to right)
V100, V101

 

Höjd/Height:   
14cm

Art.nr. (left to right)
13111, 13112

 

Höjd/Height:      
8cm

Art.nr:  
13451, 13450


Höjd/Height:     
14cm

Art.nr:  
13181, 13192

 

Höjd/Height:     
14cm

Art.nr: 
13224

 

Höjd/Height:
9cm

MAGNETER/MAGNETS

Art nr. (left to right)
13311, 13310, 13312, 13313

 

Höjd/Height:  
7cm

MAGNET
Art.nr:  
13080

 

Höjd/Height:
5cm

Art.nr:
13211, 13215, 13218, 13200/6pack

On traditional horse 13525
 

Höjd/Hight: 
6-10cm

Art.nr. (left to right)
15201, 15200

 

Höjd/Height:     
9cm

Art.nr. (left to right)   
200921, 200920

 

Höjd/Height:       
18cm

Art.nr. (left to right)   
13023, 13022

 

Höjd/Height:    
14cm

 Art.nr. (left to right)   
13177, 13188

 

Höjd/Height:    
14cm

Art.nr. (left to right)
13195,   13196

 

Höjd/Height:    
8cm

Art.nr. (left to right) 
13165, 13166, 13167

Höjd/Height:
8 cm

Art.nr. (left to right) 
13453, 13452

 

Höjd/Height:     
21cm

Art.nr. (left to right)   
13709, 13705

 

Höjd/Height:
21cm, 14cm

Art.nr. (left to right) 
13191, 13182

 

Höjd/Height:     
21cm

MAGNETER/MAGNETS

Art nr. (left to right) 
13082, 13081, 13079

 

Höjd/Height:     
10cm, 7cm

Art.nr. (left to right)    
13156, 13157, 13158, 13159


Höjd/Height:  
8cm

Art.nr. (left to right)  
13154, 13152

 

Höjd/Height:      
13cm

Art.nr. (left to right)  
13178, 13187

 

Höjd/Height:     
14cm

Art.nr. (left to right)  
15251

Höjd/Height:
7cm

Art.nr. (left to right)  
13043, 13042

 

Höjd/Height:     
14cm

Art.nr. (left to right)
200901,200902

 

Höjd/Height:      
30cm

Art.nr:  
13168

Höjd/ Height:  
9cm

Art.nr. (left to right) 
13562, 13563

Höjd/Height:  
14cm

Art.nr. (left to right)  
13291, 13290, 13292

 

Höjd/Height:   
15cm

Art.nr: 
13046

 

Längd/Length:  
10cm

Art.nr. (left to right)  
13915, 13916

 

Höjd/Height:      
21cm

Art.nr. (left to right)  
14002, 14005/3pack, 14001

 

Höjd/Height:  
32cm, 11cm, 23cm

Art.nr. (left to right)
13455, 13456

 

Höjd/Height:     
30cm

Art.nr. (left to right)  
13184, 13183

 

Höjd/Height:     
30cm

Art.nr. (left to right)   
13225, 13227

 

Höjd/Height:    
12cm, 9cm

MAGNETER/MAGNETS

Art nr. (left to right)
13305,13304

 

Höjd/Height: 
7-10cm

Art.nr: 
13155

 

Höjd/Height: 
8cm

Art.nr: 
13179

 

Höjd/Height:
5cm

Art.nr. (left to right)   
13151, 13150

 

Höjd/Height:     
13cm

Art.nr:         
13023

 

Höjd/Height:
14cm

Artnr:  
15250

Höjd/Height:  
9cm

Art.nr. (left to right)   
13180, 13186

 

Höjd/Hight:     
30cm

Art.nr: 
13293

 

Höjd/Height:    
10cm

Art.nr. (left to right)   
13160, 13161, 13162, 13163

Höjd/Height:  
7 cm

Art.nr. (left to right)  
15261, 15262, 15260

Höjd/ Height:
7  cm